Kłótnie o podróże

Wspólne podróże wzbogacają i umacniają związek. Co jednak, gdy wyjeżdża tylko jeden z partnerów?

Czy powinniśmy podróżować?

Granice powoli otwierają się po pandemii, a podróżowanie znów staje się możliwe. Tylko jak pozbyć się lęku przed wyruszeniem w świat?